Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

neverland
bo jesteś osobą, której nigdy nie powinnam stracić.
neverland
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaplaydirty playdirty

April 27 2015

neverland
na ostatniej prostej zabrakło tylko Ciebie
— domowe melodie
Reposted frommartinif16 martinif16
neverland
Jeszcze żaden mężczyzna nie patrzył na mnie tak jak on.
— zakazany owoc podobno smakuje najlepiej...

November 24 2014

neverland
3444 791e 500
Reposted fromfelicka felicka viahowtosaynothing howtosaynothing
neverland

do końca swego życia, zapamiętam momenty, kiedy czułam, że Ty czujesz to samo .

Reposted frominanutshell inanutshell viamarbra12 marbra12
neverland
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
Reposted frommarysia marysia viamarbra12 marbra12

November 08 2014

neverland


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viapunkahontaz punkahontaz
neverland
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viamarbra12 marbra12

September 13 2014

9413 cf6b 500
neverland

March 21 2014

neverland

March 06 2014

neverland
4486 a899
Reposted frompunkahontaz punkahontaz

November 26 2013

Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viahollyberry hollyberry
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viayourdesire yourdesire
neverland
9558 4814 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viahollyberry hollyberry
neverland
neverland
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viapunkahontaz punkahontaz
neverland
Z TOBĄ.
— tak wyobrażam sobie nadchodzącą zime...
Reposted fromtimetolove timetolove vianensie nensie

September 10 2013

neverland
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy.
— Małpa.
Reposted fromte-quiero te-quiero viavictorian victorian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl