Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2013

neverland
staram się każdego dnia. być dobrą dla ciebie. mniej leniwą. żyć zgodnie z planem. mieć jakiekolwiek plany. zapomnieć o tym co zniszczyło moją pewność siebie. zapomnieć kiedy zaczęłam się tak bardzo wszystkiego bać, przestałam ufać i wierzyć. kiedy zgasłam. kiedy mnie zdmuchnięto. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamaoam maoam

September 01 2013

neverland
5738 75ba
Reposted fromClary Clary viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

August 28 2013

neverland
Sezon na wiecznie zimne dłonie i herbatę rozpoczęty.
— w środku lata jesień szczypie mnie w oczy

August 19 2013

neverland
kocham go od dnia, w którym pierwszy raz zobaczyłam jego uśmiech.
— najpiękniejszy uśmiech na całym świecie.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viamadinsane madinsane

August 15 2013

neverland
Wacław Wantuch
Reposted fromtrup trup viamarbra12 marbra12
neverland
5025 e1e5 500
Reposted fromnfading nfading viamarbra12 marbra12
yes!
Reposted fromweheartit weheartit viamarbra12 marbra12

August 13 2013

neverland
2971 bcc8
Reposted fromLoOuu LoOuu viacoffee coffee
5056 07e6
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viamarbra12 marbra12

July 19 2013

neverland
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
neverland
0230 a38c
Reposted fromayanami ayanami viavictorian victorian
neverland
Gdzie u kobiety zaczyna się miłość, tam kończą się wszystkie zasady...
— Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Reposted fromtimetolove timetolove viamarbra12 marbra12
neverland
8757 e4e1 500
czasami.
Reposted frommartinif16 martinif16 viamarbra12 marbra12

July 17 2013

neverland
Sposobem na wszystko są odpowiedni ludzie w pobliżu.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaucieknijmi ucieknijmi
neverland
szaleje 
wariuję
bez Ciebie 
przez Ciebie
Reposted fromTeardrops Teardrops viakrecia krecia
neverland
leżała obok niego półsenna, szczęśliwa.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamegadeth megadeth
neverland
Szept jest najbardziej podniecającą drogą komunikacji.
Reposted fromyoo yoo viamarbra12 marbra12

July 16 2013

neverland
Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz. 
— Myslovitz
neverland
1756 b28f
Reposted fromkarambol karambol viahollyberry hollyberry
neverland
5388 3d6d
Reposted fromColorfullgirl Colorfullgirl viamarbra12 marbra12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl